Zawieszenie działalności gospodarczej – krok po kroku

Zawieszenie działalności gospodarczej – krok po kroku

Prowadzenie firmy nie gwarantuje zysków. Wręcz przeciwnie – przedsiębiorca często jest narażony na utratę płynności finansowej i na brak zdolności do spłaty bieżących zobowiązań. Co zrobić, gdy prowadzenie działalności przynosi coraz większe straty? Najlepiej ją zawiesić!

Zawieszenie działalności – bezterminowo, czy na 24 miesiące?

Brak możliwości regulacji składek do ZUS-u, utrata płynności finansowej, bądź problemy osobiste i czynniki losowe, to najczęstsze powody, dla których przedsiębiorcy zawieszają swoją działalność. Jeśli posiadana przez nich jednostka gospodarcza (jednoosobowa) jest zarejestrowana w CEiDG, może zawiesić swoją działalność bezterminowo, aczkolwiek nie na okres krótszy, niż 30 dni.

W przypadku, gdy dany podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, maksymalny okres zawieszenia działalności wynosi „jedynie” 24 miesiące.

Dlaczego (nie)warto zawieszać działalności gospodarczej?

Najważniejszą korzyścią, wynikającą z faktu zawieszenia działalności, jest zwolnienie z obowiązku regulacji zobowiązań obejmujących VAT, ZUS i podatek dochodowy. Niestety oznacza to również, że przedsiębiorca nie może liczyć na ubezpieczenie z tytułu świadczeń zdrowotnych, chorobowych i wypadkowych. Ponadto, okres zawieszenia nie jest doliczany do lat pracy, co wiąże się z niższą emeryturą.

Jak zawiesić działalność?

1. Złożenie wniosku

Wniosek można złożyć w formie online, osobiście w Urzędzie Gminy, lub za pośrednictwem pełnomocnika. Jeśli pełnomocnikiem jest osoba, która nie jest spokrewniona, należy uiścić opłatę w wysokości 17 złotych. Dokument ten musi posiadać podpis elektroniczny (weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem), podpisem ePUAP, lub podpisem osobistym. Jeśli wniosek jest wypełniony poprawnie, odpowiedni organ przyjmuje go, o czym jesteśmy poinformowani. Jeśli nie, otrzymujemy go z powrotem do korekty.

2. Regulacje VAT

Zawieszenie działalności zwalnia z obowiązku regulacji zobowiązań tytułem podatku VAT. Jeśli jednak przedsiębiorca sprzeda część środków trwałych, będzie on musiał rozliczyć się na podstawie przepisów o podatku dochodowym i wypełnić stosowną deklarację VAT.

3. Rozliczenie kosztów stałych

W trakcie trwania okresu zawieszenia, przedsiębiorca może rozliczać swoje koszty stałe o ile mają one związek z okresem, w którym firma normalnie funkcjonowała. Podatnik może w tej sytuacji wykazać je w zeznaniu rocznym.

Podsumowując, zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe, aczkolwiek jest obwarowane wieloma przepisami prawnymi i dodatkowymi formalnościami.
Przedsiębiorcy którzy korzystają z usług księgowość zewnętrzna mogą liczyć na jej pełne wsparcie podczas zawieszania działalności gospodarczej