Zatrudnianie rodziny w działalności gospodarczej – ujęcie podatkowe 2018r. vs. 2019r.

Zatrudnianie rodziny w działalności gospodarczej – ujęcie podatkowe 2018r. vs. 2019r.

Zatrudnianie rodziny w działalności gospodarczej – ujęcie podatkowe
2018r. vs. 2019r.

Rok 2018 przyniósł propozycję ułatwień, które mogłyby przyczynić się do
poprawy opłacalności zatrudniania współmałżonków w działalności
gospodarczej. Dotąd nie było opłacalnym zatrudnianie członków
najbliższej rodziny, gdyż ich dochód nie mógł zostać zaliczony do
kosztów uzyskania przychodu przez przedsiębiorcę. Brak udogodnień
podatkowych powodował, że przedsiębiorcy woleli zatrudniać osoby obce, a
członkowie najbliższej rodziny mogli zostać zatrudnieni na ogólnych
zasadach, w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Nie można
było uznać za koszt uzyskania przychodu wynagrodzenie za pracę
współmałżonka i małoletnich dzieci. Inaczej była definiowana praca
pełnoletniego dziecka oraz członków dalszej rodziny, koszt
wynagrodzenia mógł być już kosztem, ujmowanym w obliczaniu dochodu
podlegającemu opodatkowaniu.

Przepisy w 2019r.

Rok 2019 to przełom w sprawie zatrudniania współmałżonków oraz
małoletnich dzieci. O ile praca własna przedsiębiorcy w dalszym ciągu
nie może zostać ujęta jako koszt uzyskania przychodu, o tyle
zatrudnienie osób z najbliższej rodziny to już realny koszt podatkowy.
Dzięki zatwierdzeniu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych, zatrudnienie najbliższej rodziny staje się opłacalne. Warto
więc skorzystać z najwyższej jakości pracy i zaangażowania, jakie
oferują członkowie rodziny dla dobra i rozwoju przedsiębiorstwa. Zatem
to co w 2018r. było niemożliwe, w 2019r. stanie się realną korzyścią dla
rodzinnych firm posiadających aż 60% udział w ogólnej liczbie
przedsiębiorstw w Polsce.