Prosta Spółka Akcyjna – nowe możliwość dla przedsiębiorców już od marca 2020

Prosta Spółka Akcyjna – nowe możliwość dla przedsiębiorców już od marca 2020

Wśród dostępnych obecnie struktur organizacyjnych pojawia się nowa możliwość – Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Forma ta ma być dostępna od 1 marca 2020 roku, wraz z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych. Zmiany te podyktowane są zmieniającym się środowiskiem w sektorze przedsiębiorczości i jest to swego rodzaju ukłon w stronę start-upów. Jak zmieniają się możliwości w sektorze spółek i czy będzie to przełom na rynku innowacyjności?

Zmiany w ramach projektu „100 zmian dla firm”

Obecnie istnieje możliwość otwarcia spółki w dwóch formach – spółka z o.o. oraz Spółka Akcyjna. Pierwsza opcja jest wybierana zdecydowanie częściej, ze względu na swoją prostotę i niższe koszty jej prowadzenia. Niestety wciąż pozostaje kwestia minimalnego wkładu. To właśnie zniesienie tego warunku jest główną przyczyną do powstania nowej formy, która jest jednym z elementów rządowego programu dla przedsiębiorców.

„100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” to program Ministerstwa Rozwoju, który ma zmodernizować sektor przedsiębiorczości w Polsce. Jedną z takich zmian jest właśnie PSA, a wpływ na jej powstanie miały komunikaty płynące ze strony start-upów. Minister Przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz, w jednym z komunikatów dotyczących PSA mówi: “Prosta Spółka Akcyjna to rozwiązanie, które przygotowaliśmy z myślą o start-upach i we współpracy ze środowiskiem start-upowym. Chcemy, dzięki tym rozwiązaniom, zatrzymać w Polsce młode innowacyjne przedsięwzięcia, a także przyciągnąć te zagraniczne.”

Nowe technologie i innowacyjność potrzebują nowych rozwiązań, które pozwolą im lepiej funkcjonować na rynku. Projekt jest już na ostatniej prostej, wiele też wskazuje, że zmiany wejdą w życie i od 1 marca 2020 będzie można wybrać formę Prostej Spółki Akcyjnej.

Jakie zmiany wprowadzi Prosta Spółka Akcyjna?

Po pierwsze brak kapitałowej bariery wejścia – wystarczy 1zł, aby wybrać tę formę. Po drugie szybka (24h) rejestracja elektroniczna, bez konieczności wykorzystywania drogi tradycyjnej. Będzie można także podejmować uchwały za pomocą poczty e-mail oraz wideokonferencji, co jest dużym uproszczeniem w czasach dynamicznie rozwijającej się technologii. Rejestr akcjonariuszy także będzie mógł być prowadzony w sposób uproszczony i elektroniczny. W tym celu zostanie dopuszczony także system blockchainu.

PSA to także swoboda i elastyczność na poziomie określania rodzaju akcji oraz zasad funkcjonowania spółki. Pojawi się możliwość honorowania akcjami za pracę i usługi. Łatwiej będzie można także dysponować środkami spółki, dzięki braku „zamrożonego” kapitału już na początku działalności. Jednocześnie nałożony jest obowiązek dbania o wypłacalność spółki oraz o inne środki, które zapewnić mają ochronę wierzycielom. Ma to być forma nieskomplikowana i elastyczna, która nie zakłada obligatoryjnej rady nadzorczej oraz daje możliwość powołania rady dyrektorów.

PSA ta nie będzie miała statusu spółki publicznej, a co za tym idzie – restrykcyjnych obowiązków. Akcje Prostej Spółki Akcyjnej nie będą notowane na giełdzie, aczkolwiek w celu wprowadzenia ich, będzie istniała możliwość przekształcenia formy w akcyjną. Prościej będzie też taką spółkę zlikwidować. Czas tejże procedury został skrócony, a dodatkową ewentualnością jest możliwość rozwiązania spółki bez jej likwidacji, przy przejęciu majątku i zobowiązań przez jednego z akcjonariuszy.

Czy zmiana ta zrewolucjonizuje sektor przedsiębiorczości? Na pewno jest to krok w dobrym kierunku, ale czy ta forma będzie cieszyła się zainteresowaniem, dowiemy się dopiero za kilkanaście miesięcy.

About Numiness