PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

  1. Bełchatów
  2. » PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ADRES:
ul. Węglowa 5, Bełchatów 97-400
Opis Firmy:

Rolą PGE GiEK S.A. w realizacji misji i wizji Grupy Kapitałowej PGE jest budowa wartości PGE GiEK S.A. poprzez efektywne prowadzenie procesów wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz świadczenie usług przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych i zasad społecznej odpowiedzialności.

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 6 oddziałów zlokalizowanych na terenie 4 województw. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

PGE GiEK S.A. jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 87%), a także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, zaspokajającym w niektórych miesiącach ponad 36% krajowego zapotrzebowania (dane na dzień 30 września 2018 r.).

Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.:

Elektrownia Bełchatów
Elektrownia Turów
Elektrownia Opole
Zespół Elektrowni Dolna Odra (El. Dolna Odra, EC Szczecin, EC Pomorzany)
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
tel.: 44 737 73 00
fax: 44 737 73 01
NIP: PL 769-050-24-95, Regon: 000560207
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334. Kapitał zakładowy: 6 530 018 520,00 zł - kapitał w całości wpłacony.
e-mail: kancelaria.giek@gkpge.pl

Kontakt dla mediów:
Sandra Apanasionek – Rzecznik Prasowy PGE GiEK
tel. 44 737 75 38
tel. kom. 693 900 134
e-mail: sandra.apanasionek@gkpge.pl

Kontakt dla akcjonariuszy:
Departament Zarządu
tel.: 44 737 71 64, 44 737 71 66

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się:

z Inspektorem Ochrony Danych Panem Marcinem Plisieckim

adres e-mail: iod.gieksa@gkpge.pl

INFORMACJE KONTAKTOWE
Telefon: +48 44 737 73 00
www:
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send message to moderator