Recesja

Okres ogólnego spadku ekonomicznego, definiowany zwykle jako spadek PKB (produkt krajowy brutto) przez sześć miesięcy (dwa kolejne kwartały) lub dłużej. Oznaczona wysokim bezrobociem, stagnacją płac i…