Rebranding

Rebranding to zmiany w wizerunku firmy mające na celu jego odświeżenie. Przyczyny rebrandingu to: – dostosowanie marki do aktualnych trendów – pozyskanie nowej grupy odbiorców – eksp…

Recesja

Okres ogólnego spadku ekonomicznego, definiowany zwykle jako spadek PKB (produkt krajowy brutto) przez sześć miesięcy (dwa kolejne kwartały) lub dłużej. Oznaczona wysokim bezrobociem, stagnacją płac i…