Produkt

Towar lub usługa, które najlepiej odpowiadają wymaganiom określonego rynku i zapewniają wystarczający zysk, aby uzasadnić ich dalsze istnienie. Produkt komercyjnie dystrybuowany, przechodzący przez ka…