Proces rozwoju produktu

System zdefiniowanych kroków i zadań, takich jak strategia, organizacja, generowanie koncepcji, tworzenie planu marketingowego, ocena i komercjalizacja produktu. Jest to cykl, za pomocą którego innowa…