Proces rozwoju produktu

System zdefiniowanych kroków i zadań, takich jak strategia, organizacja, generowanie koncepcji, tworzenie planu marketingowego, ocena i komercjalizacja produktu. Jest to cykl, za pomocą którego innowa…

Produkt

Towar lub usługa, które najlepiej odpowiadają wymaganiom określonego rynku i zapewniają wystarczający zysk, aby uzasadnić ich dalsze istnienie. Produkt komercyjnie dystrybuowany, przechodzący przez ka…