List przewozowy

Dokument wydany przez przewoźnika lub jego przedstawiciela do nadawcy jako umowa przewozu rzeczy. Jest to również pokwitowanie dla ładunku przyjętego do przewozu i musi być przedstawione do odbioru w …