Konwencja Wiedeńska

Traktat regulujący handel międzynarodowy, który określa prawa importerów i eksporterów. Traktat zawiera szereg umów, które eksporterzy i importerzy mogą przyjąć w celu ustalenia zasad dotyczących tran…