Biuro wirtualne

Wirtualne biuro (ang. Virtual Office), inaczej e-biuro (ang. e-office) – usługa polegająca na pełnym outsourcingu obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa w danym miejscu…

Konwencja Wiedeńska

Traktat regulujący handel międzynarodowy, który określa prawa importerów i eksporterów. Traktat zawiera szereg umów, które eksporterzy i importerzy mogą przyjąć w celu ustalenia zasad dotyczących tran…

List przewozowy

Dokument wydany przez przewoźnika lub jego przedstawiciela do nadawcy jako umowa przewozu rzeczy. Jest to również pokwitowanie dla ładunku przyjętego do przewozu i musi być przedstawione do odbioru w …

Proces rozwoju produktu

System zdefiniowanych kroków i zadań, takich jak strategia, organizacja, generowanie koncepcji, tworzenie planu marketingowego, ocena i komercjalizacja produktu. Jest to cykl, za pomocą którego innowa…

Produkt

Towar lub usługa, które najlepiej odpowiadają wymaganiom określonego rynku i zapewniają wystarczający zysk, aby uzasadnić ich dalsze istnienie. Produkt komercyjnie dystrybuowany, przechodzący przez ka…

Rebranding

Rebranding to zmiany w wizerunku firmy mające na celu jego odświeżenie. Przyczyny rebrandingu to: – dostosowanie marki do aktualnych trendów – pozyskanie nowej grupy odbiorców – eksp…

Recesja

Okres ogólnego spadku ekonomicznego, definiowany zwykle jako spadek PKB (produkt krajowy brutto) przez sześć miesięcy (dwa kolejne kwartały) lub dłużej. Oznaczona wysokim bezrobociem, stagnacją płac i…

Wideokonferencje

Dwukierunkowa transmisja sygnałów audio i wideo w czasie rzeczywistym pomiędzy urządzeniami mobilnymi lub komputerami w dwóch lub więcej lokalizacjach za pośrednictwem sieci, takiej jak sieć LAN lub I…